Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 02 2020

tinygingergirl
14:04
5797 706d 500
Reposted fromyikes yikes viafajnychnielubie fajnychnielubie

March 31 2020

14:49

"She will take it back some day." -Pink Floyd

virtuous-thing:

kingscrown666:

tselmc:

slowly but surely

This might be one of my favorite posts because it blows my mind how well we keep nature off of man made things when in reality it can grow over like we were never here

tinygingergirl
14:44
2286 7818 500
Reposted fromkwasmilosz kwasmilosz viaNarcisse-Noir Narcisse-Noir
tinygingergirl
14:44
2531 b6c1 500
hmmm......... [taste the happy]
Reposted fromrubinek rubinek viaNarcisse-Noir Narcisse-Noir

March 25 2020

tinygingergirl
11:07
6289 fdc4 500
Reposted fromowca owca viaNarcisse-Noir Narcisse-Noir

March 23 2020

tinygingergirl
10:25
Kiedy on nie patrzy na mnie, szukam swojego odbicia na ścianie. I widzę tylko gwóźdź, z którego zdjęto obraz.
— Szymborska
Reposted frompoppyseed poppyseed viaiblameyou iblameyou
tinygingergirl
10:25
Wytrzymaj ból. Wyhoduj na nim kwiaty. Kwitnij delikatnie.
— Rupi Kaur
Reposted fromretro-girl retro-girl viaiblameyou iblameyou
tinygingergirl
09:59
tinygingergirl
09:48
Nie czyń sobie wyrzutów sumienia, że upokorzyłeś się dla miłości, że zdarłeś z siebie kilka warstw godności, bo twoja miłość i tęsknota były silniejsze niż duma. To świadczy tylko o tym, że potrafisz kochać poza granice swojego egoizmu - i trzeba Ci zazdrościć
— Sławomir Mrożek
Reposted fromkrn krn viaprzeblyski przeblyski
tinygingergirl
09:48
0948 2e0a 500
Reposted fromzciach zciach viaprzeblyski przeblyski

March 20 2020

tinygingergirl
07:48

Ludzie mają blizny w różnych dziwnych miejscach. To jak mapa ich przeszłości, ślady starych ran.

— "Grey's Anatomy"03x18
Reposted fromAng3ll Ang3ll viaprzeblyski przeblyski

March 16 2020

16:54
5648 32fe 500

capitu-65:

Embroidery by Mathias Ouvrard.  

March 14 2020

tinygingergirl
01:06
9738 538d 500
Reposted frommangoe mangoe viaNarcisse-Noir Narcisse-Noir

March 04 2020

16:16
9707 1b7e 500

incaseyouart:

Some more hands with plants (sequel to this piece I did 2 yrs ago

All referenced from images on Pinterest~ 

Reposted fromRadarsTeddyBear RadarsTeddyBear

March 03 2020

tinygingergirl
15:33
13:53
3387 c2ea 500
Reposted fromerrorterror errorterror viatowser towser
tinygingergirl
13:52
7069 6115 500
Reposted frommangoe mangoe viaJuliette Juliette

March 01 2020

tinygingergirl
23:13
8360 f4b7
tinygingergirl
23:02
0034 f335 500
Reposted fromEmilieBronte EmilieBronte

February 28 2020

tinygingergirl
15:11
1829 084d
Reposted fromkeik keik viaDeborahCurtis DeborahCurtis
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl