Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 11 2017

14:57

How to avoid using the word 'very'

best-of-memes:

Very Nice :p

Reposted fromnocnatesciowa nocnatesciowa viabadblood badblood
14:51
1852 f6ed 500
Reposted fromaliceofdeath aliceofdeath viaKryptonite Kryptonite

May 09 2017

tinygingergirl
13:58
3934 3ab5 500
Reposted fromspring-flow spring-flow viacats cats
tinygingergirl
11:37
4866 cde2
Reposted fromfungi fungi viaiblameyou iblameyou

April 07 2017

tinygingergirl
21:38
0432 c0f9
Reposted fromverronique verronique viailovemovies ilovemovies
tinygingergirl
11:45
4753 d261 500
Reposted fromniefajna niefajna vianihilism nihilism

April 06 2017

tinygingergirl
11:15
11:04
3457 4ca8 500
Reposted fromslashzaku slashzaku viakatastrofo katastrofo

April 04 2017

10:23
0458 0cc2
Reposted fromMystrothedefender Mystrothedefender vianukot nukot

April 03 2017

12:39
6126 7b3c 500

thepowerofblackwomen:

Ruth Negga for AnOther Magazine

Reposted fromstalloccupied stalloccupied viaKryptonite Kryptonite
tinygingergirl
12:36
7096 01f9 500
Reposted fromkaiee kaiee viaxannabelle xannabelle
tinygingergirl
12:29
Reposted frommeem meem viaconcarne concarne

March 31 2017

11:36
8436 62e3 500
Reposted fromnikotyna nikotyna viaunique-wm unique-wm

March 23 2017

tinygingergirl
13:16

Dobrze, że jesteś,
bo wczoraj znowu bolało mnie serce,
a ciągle nie mam pomysłu na życie.

Musisz mi pomóc,
bo od szesnastu dni pada deszcz
i życie powoli zaczyna mi się rozmywać

— Jarosław Borszewicz
Reposted fromsubiektywne subiektywne viatalula talula

March 21 2017

tinygingergirl
22:38
Sądzę, że powinniśmy czytać tylko ten rodzaj książek, które nas ranią i przeszywają (…) Potrzebujemy książek, które wpływają na nas jak katastrofa, które głęboko nas zasmucają, jak śmierć kogoś, kogo kochaliśmy bardziej niż siebie samych, jak wygnanie go do lasu z dala od kogokolwiek, jak samobójstwo. Książka musi być siekierą dla zamarzniętego morza wewnątrz nas.
— Kafka
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viatoolong toolong
tinygingergirl
13:59
Jak podjąć przerwane wątki dawnego życia? Jak dalej istnieć, kiedy w głębi serca, zaczynasz rozumieć, że powrót jest niemożliwy? Są sprawy, których czas nie poskleja. Niektóre rany są zbyt głębokie i nie chcą się zabliźnić.
— J.R.R. Tolkien, Władca Pierścieni: Powrót Króla (Frodo po ocaleniu Shire)
tinygingergirl
13:58
7746 a515
Reposted fromvennecto vennecto

March 20 2017

tinygingergirl
16:30
lucky ones | via tumblr
Reposted fromweightless weightless viaolakocie olakocie
tinygingergirl
13:01
nie bój się chodzenia po morzu
nieudanego życia
wszystkiego najlepszego
dokładnej sumy niedokładnych danych
miłości nie dla ciebie
czekania na nikogo

przytul w ten czas nieludzki
swe ucho do poduszki

bo to co nas spotyka
przychodzi spoza nas

Jan Twardowski

March 15 2017

tinygingergirl
09:45
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl