Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 14 2017

20:54
3398 5700 500
Reposted fromerial erial viaszydera szydera
tinygingergirl
15:09
Reposted fromfx00 fx00
15:03
5251 0d46 500

firecones:

teatimekisses:

buffet-anarchist:

wymanthewalrus:

cloud-kitten:

holyshmidt:

Time lapse photo of hundreds of sunsets

This may be the best photo in existence

Somebody resurrect Vincent Van Gogh and show him this shit

GOD 

DAMN

B  E  A  U  T  I  F  U  L

@darechub

This is by the photographer Matt Malloy. You should check out the rest of them. They’re gorgeous. 

Reposted fromMystrothedefender Mystrothedefender
tinygingergirl
14:56
5732 139f 500
Reposted fromdesinteressement desinteressement
tinygingergirl
14:08
2462 2c0c 500
banksy
Reposted frombootlegs bootlegs viaKurkaWyluzuj KurkaWyluzuj
tinygingergirl
13:51
2219 dddd 500
Reposted fromfmcg4545 fmcg4545 viaNicTuPoMnie NicTuPoMnie

March 13 2017

tinygingergirl
15:58
2743 4126
Reposted frombyheart byheart viafallingstar14 fallingstar14
tinygingergirl
15:55
2780 12ac 500
Reposted fromsarazation sarazation viakerio kerio
15:53
2151 7d8c 500

habitudee:

this makes me happy

Reposted fromBloodMoon BloodMoon viaHigh-Key High-Key

March 07 2017

12:14

20 Images Of Norwegian Architecture Plucked Straight From A Fairytale

culturenlifestyle:

image

The Norwegian countryside is strewn with architecture that looks better suited to crown the pages of a fairytale book. More commonly known for its Vikings heritage and fjords, these photographs display a wide variety of architectural styles that have been used throughout the Middle Ages to the 19th century in Norway. Check out the stunning collection below.

Crooked and towering wooden churches beckoning like an old crone’s fingers, winding stone path weaving through a forest, hidden waterfalls and lonely wooden cabins overlooking a vast valley at its base are some of the outlandish homes and architectural designs we have featured in this series. Teetering Stave churches, eerie waterfalls cascading down like a creature with its own mind, wooden homes made in the typical Norwegian indigenous style called byggeskikk have none of the linearity or conformity that modern buildings do, and have whimsical elements that heighten its sense of magic.  

Each of these structures below have a particular way of being set into its own environment, standing out from the elements without obstructing nature. Most of the buildings and bridges and pathways have been built with stone and wood balance the scene it has been engineered upon.

image

Barn In Valldal

image

Renndølsetra

image

Ancient Road Vindhellavegen

image

Bridge Over Låtefossen Waterfall

image

Kvednafossen Waterfall In Norway

image

Old Farmhouses

image

At The End Of The World, Tjome

image

Natural Swimming Pool In The Forest

image

Old House

image

House In Norway

image

Fjord Houses

image

Old Village

image

Fisherman Hut, Undredal

image

Bridge In Norway

image

Rogaland, Gullingen

image

Lake Bondhus

image

Small House In Norway

image

Fairy House In Hunderfossen, Lillehammer

image

Under The Aurora

h/t: boredpanda

tinygingergirl
10:35
Ludzie sypiają ze sobą, nic ekscytującego. Zdjąć przed kimś ubrania i położyć się na kimś, pod kimś lub obok kogoś to żaden wyczyn, żadna przygoda. Przygoda następuje później, jeśli zdejmiesz przed kimś skórę i mięśnie i ktoś zobaczy twój słaby punkt, żarzącą się w środku małą lampkę, latareczkę na wysokości splotu słonecznego, kryptonit, weźmie go w palce, ostrożnie, jak perłę, i zrobi z nim coś głupiego, włoży do ust, połknie, podrzuci do góry, zgubi. I potem, dużo później zostaniesz sam, z dziurą jak po kuli, i możesz wlać w tą dziurę dużo, bardzo dużo mnóstwo cudzych ciał, substancji i głosów, ale nie wypełnisz, nie zamkniesz, nie zabetonujesz, nie ma chuja.
— Jakub Żulczyk
Reposted fromyveee yveee viagdziejestola gdziejestola

March 06 2017

14:39

February 26 2017

tinygingergirl
16:07
Reposted fromfabs3 fabs3 viasiara siara

February 16 2017

tinygingergirl
16:17

Gdyż nie ma większej rzeźni niż pamięć.

— T. Jastrun, "Przebudzenie bez ciebie"
Reposted fromgdybam gdybam viarawwwr rawwwr
tinygingergirl
14:39
5692 1ded 500

Krótki how-to dla każdego młodego fotografa
tinygingergirl
14:37
Dzięki zupie rok 2016 nigdy się nie wydarzył. Ona wiedziała, że dla wielu z nas to był dotychczas najgorszy rok. Pamiętajmy o tym i zacznijmy od początku, nawet jeśli w tym momencie. Bo przecież roku 2016 nigdy nie było...
— od początku!
Reposted fromniskowo niskowo viaduobix duobix

February 15 2017

tinygingergirl
16:26
6078 81a2
Reposted frommental-cat mental-cat viaaynis aynis
tinygingergirl
16:09
Nie wiem czy o tym słyszeliście, ale najskuteczniejszym sposobem poprawienia samopoczucia jest pójście na spacer. Zmiany, poruszanie się i patrzenie z innej perspektywy automatycznie wiązane są przez nasz mózg z poczuciem szczęścia. Nie wiesz, co ciebie spotka, ale przez to, że się poruszasz, czujesz się dobrze.
W jaki sposób komplikujemy sobie życie? by Volant
Reposted fromkrezka krezka viaaynis aynis
tinygingergirl
14:04
Pamiętaj, że nieotrzymanie tego, czego pragniesz jest czasami cudownym zrządzeniem losu.
— Dalajlama
Reposted frommasala masala viayeahlow yeahlow
tinygingergirl
09:49
3387 545c 500
Reposted fromfungi fungi viasiara siara
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl