Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 25 2017

tinygingergirl
16:54

June 22 2017

tinygingergirl
14:50
7164 691d 500
Reposted fromssozs ssozs viaRekrut-K Rekrut-K
tinygingergirl
14:46
Nie wiem czy jeszcze kiedykolwiek mnie dotkniesz
Tak samo jak nie wiem czy zostać czy iść
Mieliśmy lepsze dni, dłuższe noce i 
Miało tak zostać na zawsze
Nie ma gwiazd, w które ktoś by nie wierzył
Szczególnie nad tym miastem
— Miuosh - Tramwaje i gwiazdy feat. Katarzyna Nosowska
Reposted fromAcidovsky Acidovsky viaolakocie olakocie

June 20 2017

tinygingergirl
20:59
0171 85c9
Reposted fromolgens olgens viasommermdchen sommermdchen

June 12 2017

tinygingergirl
13:13
3704 ba67
Reposted fromfungi fungi viaMyBlackWings MyBlackWings
tinygingergirl
13:13
0137 d763

June 07 2017

tinygingergirl
19:48
9715 77d2 500
Reposted fromMothPersonality MothPersonality viakalina kalina
19:47
Depression
is an ocean
and sometimes people
just don’t know how to swim.
— (via mypenleaksiridescence)
Reposted fromshitsuri shitsuri viaiamsuperwoman iamsuperwoman

June 06 2017

tinygingergirl
08:26
8133 4979
Reposted fromtfu tfu viasassygoat sassygoat

June 03 2017

tinygingergirl
20:43
3822 25ed 500
na kłopoty - Cioran
Reposted fromhighpriestess highpriestess viaiblameyou iblameyou

June 01 2017

tinygingergirl
15:12
2572 e7f6
Reposted fromwstawaj wstawaj viaalliwantisyou alliwantisyou
tinygingergirl
15:07
3005 8bcd 500
Reposted fromkaiee kaiee viaTurekMenistan TurekMenistan

May 25 2017

tinygingergirl
08:39
Reposted fromNaitlisz Naitlisz vianodifference nodifference

May 21 2017

17:39
2755 c2c3 500

nebulously-burnished:

Twin Peaks’ Sherilyn Fenn for Playboy
December 1990

Reposted fromLittleJack LittleJack viabercik bercik
tinygingergirl
17:37
6166 0c7d 500
Reposted fromyuras yuras viabercik bercik
tinygingergirl
17:17
Reposted fromI-am-Fine I-am-Fine viabercik bercik
17:11
Bóg dał nam Paryż, Wenecję
architekturę secesyjną, zegarki
i zegary art deco
dał nam poziomki
zamglone świty za oknem kawiarni
sklepy
dał nam Tomasza Manna oraz Prousta
a także wrzosowiska Irlandii
oraz wymyślił bilard i nastolatki
i tysiąc innych rzeczy
jak wodospady, Boską Komedię,
fajki, wiersze Rilkego,
ulice wysadzane platanami
na południu,
amerykańskie samochody z lat czterdziestych,
pióra Mont Blanc, przewodnik
po Grenadzie oraz
Koniaki, Giny, Whisky i Bordeaux
na pewno nie w tym celu
żebym siedział
przez osiem godzin dziennie
w pracy
jak jakiś chuj
Andrzej Kotański, Canto
(via poez-ja)
Reposted fromLittleJack LittleJack viabercik bercik
tinygingergirl
17:05
2904 f7d5 500
Reposted fromnatyalka natyalka viabercik bercik

May 17 2017

tinygingergirl
14:02
4632 92cb 500
Reposted fromiblameyou iblameyou viainyou inyou
tinygingergirl
08:57
3817 2a0b
Reposted fromretro-girl retro-girl viacynamon cynamon
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl