Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 16 2017

tinygingergirl
15:25

October 15 2017

tinygingergirl
20:00
Nie, nie bój się samotności. Nie przerażaj się cichym telefonem ani brakiem kogoś na wyciągnięcie ręki. Jedyne czego powinieneś się bać to życia bez polotu. Dni bez tęsknoty. Wieczorów bez namiętności. Związku bez kochania.
— N. Belcik

October 14 2017

tinygingergirl
22:03
9765 ea06 500
Reposted fromjareth jareth viasiara siara
21:49
I want to have more sex, travel more, drink more wine and love life.
Zoe Saldana  (via wordsnquotes)
Reposted fromAmericanlover Americanlover viabreakaway breakaway
21:49
6920 8030 500
Reposted fromzdjeciahuja zdjeciahuja viaMyBlackWings MyBlackWings
tinygingergirl
21:47
5879 d2c6
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viatwardziel twardziel

October 08 2017

tinygingergirl
13:17
7338 586b
Reposted fromalternativestyle alternativestyle viacynamon cynamon
13:06
tinygingergirl
12:45
Październikowe i ostre powietrze lepiej by smakowało w innym mieście, nie tu.
— Marcin Świetlicki
Reposted fromolakocie olakocie viatout tout

September 23 2017

19:16
5088 2166 500

victoriankween:

a beautiful greenhouse attachment

Reposted fromsnowdarkred snowdarkred vianiskowo niskowo
19:06
1545 5d1d 500
Reposted frombrumous brumous viaune-raconteuse une-raconteuse
tinygingergirl
18:55

September 20 2017

17:49
1519 8318
Reposted frombrumous brumous viakhal khal
tinygingergirl
17:19

Ciało pamięta przelotny dotyk, parę godzin bycia z kimś zostaje na lata. Zapach włosów, potu, wilgotności przepływa znikąd w środku dnia. W inżynierii nazywa się to pamięcią plastyczną materiału, w chemii pamięcią substratu. W życiu - tęsknotą.

Reposted fromborn2die born2die viatout tout

September 19 2017

tinygingergirl
08:45
Przy okazji doradzę: staraj się być samowystarczalny, tak żeby nie zależeć od nikogo finansowo, emocjonalnie, seksualnie, nie uzależniaj się od jednej osoby. Moja ukochana dewiza, wzięta od Asimova, brzmi: "Niech zmysł moralny nie skłoni cię nigdy do niewłaściwej decyzji, zmysł moralny potrafi sprowadzić na manowce."
— Jerzy Vetulani
Reposted fromkyte kyte vialajla lajla

September 12 2017

11:49
3511 61a9 500

thefabulousweirdtrotters:

Abandoned Victorian Style Greenhouse, Villa Maria, in northern Italy near Lake Como. Photo taken in 1985 by Friedhelm Thomas.(Source)

Reposted fromrainstormdragon rainstormdragon viatalula talula

September 07 2017

tinygingergirl
09:16
2292 311d 500
Reposted fromkaiee kaiee viasiara siara

September 03 2017

tinygingergirl
22:22
4170 da4e 500
Reposted fromkaiee kaiee via1901 1901

August 31 2017

tinygingergirl
12:26
1853 afce
Reposted fromaletodelio aletodelio viaMyBlackWings MyBlackWings
tinygingergirl
12:25
7663 dd2d 500
Reposted fromLukrecja Lukrecja viarawwwr rawwwr
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl