Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 19 2017

20:33
tinygingergirl
20:31
1586 ee65
vk.com
Reposted fromshakeme shakeme viashampain shampain
tinygingergirl
20:18

August 18 2017

tinygingergirl
10:06
tinygingergirl
09:29
9631 74c7
Reposted fromrichardth richardth via1901 1901

August 11 2017

tinygingergirl
12:29
4141 a950 500
12:22
4338 bf15

hatefollows:

mmmagnar:

He’s such an asshole why do I even keep coming back to his group

The Best DM.

Reposted fromszszsz szszsz viabercik bercik
tinygingergirl
12:21
8169 ef4a
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaworst-case worst-case

August 10 2017

tinygingergirl
13:55

Nie wierzę w brak czasu. Zawsze jest czas na ten krótki błysk, na ten znak: jesteś dla mnie ważna.

- Agnieszka Osiecka – Rozmowy w tańcu

Reposted fromUndomiel Undomiel vialajla lajla

July 18 2017

tinygingergirl
10:29
"Czasem lepiej stracić kogoś na zawsze, niż ciągle spotykać, wiedząc, że to koniec."
— Izabela Sowa - "Herbatniki z jagodami"
— zgadzam się z tym w 100%

July 13 2017

tinygingergirl
09:08
3257 639c 500
Reposted fromTeardrops Teardrops viaiblameyou iblameyou

July 12 2017

13:10
7265 9e14

pagewoman:

Mermaid Street, Rye, East Sussex, England

Reposted fromjunpyo junpyo

July 11 2017

tinygingergirl
14:02
4927 56ac 500
Reposted fromexistential existential viaBalladyna Balladyna

July 07 2017

15:10
8875 9cda 500
Reposted fromerial erial viaMyBlackWings MyBlackWings

July 06 2017

tinygingergirl
20:57
Where do you fall when you have nowhere to go?
Where do you go where you have no one to see?
What do you see when you have nothing to feel?
What do you feel when you're all alone?
Reposted frominfidelitas infidelitas viaretaliate retaliate

July 01 2017

23:47
tinygingergirl
23:45
Nie kocham cię.
Tyl­ko tak ja­koś krążę
dookoła ciebie myślami,
bez po­wodu, dziecinnie.

Nie kocham cię.
Tyl­ko tak ja­koś serce
pos­ta­nowiło, że będziesz
epi­cen­trum wszystkiego.

Nie kocham cię.
Tyl­ko tak ja­koś smut­no, gdy
słowa two­je tak szorstkie,
a oczy niep­rze­nik­nione. 

Nie kocham cię,
Tyl­ko tak ja­koś bo­li, kiedy
nie odzy­wasz się dzień cały,
a ja cze­kam w ciszy.

Nie kocham cię
tak tyl­ko trochę.
Reposted frompyysia pyysia viainyou inyou
tinygingergirl
23:43

June 30 2017

tinygingergirl
12:44
9398 26ae
Reposted fromlikeaghost likeaghost viainyou inyou

June 29 2017

12:22
3289 88f1 500

“When you’re trying to get work experience but all the jobs require work experience”

Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl