Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 18 2018

tinygingergirl
09:24
7087 a20b
Reposted fromflesz flesz viaNarcisse-Noir Narcisse-Noir

June 29 2018

tinygingergirl
13:07
I nie po to mam serce, by mi pękało na środku pustej ulicy milionowego miasta.
— Jarosław Borszewicz

June 28 2018

tinygingergirl
13:14

June 22 2018

tinygingergirl
15:08
8051 8de7 500

June 13 2018

tinygingergirl
09:19
1127 0dfd 500
Reposted fromrol rol viainto-black into-black

June 10 2018

tinygingergirl
11:44
6962 8ede 500
Reposted fromverronique verronique viaiblameyou iblameyou
tinygingergirl
11:44
Tove Jansson

May 31 2018

tinygingergirl
13:17
W życiu spotykasz tylko jedną osobę z którą lecą iskry od samego początku. Wymowne spojrzenia, aluzje i gra gestów. Cała reszta to jak odpalanie prawie pustej zapalniczki.
— O boże, jakie prawdziwe. Rozmowy przy winie.
Reposted fromalmostlover almostlover viainyou inyou
tinygingergirl
13:17
9800 a5de
Reposted fromkarahippie karahippie viainyou inyou

May 30 2018

tinygingergirl
11:28

May 29 2018

tinygingergirl
12:00
tinygingergirl
12:00
6623 f5c5 500
Reposted from4777727772 4777727772 viapumpkinsoup pumpkinsoup

May 15 2018

tinygingergirl
12:07
2606 3358 500
Reposted fromnezavisan nezavisan vialajla lajla

May 11 2018

tinygingergirl
09:51
Reposted fromFlau Flau

May 10 2018

tinygingergirl
08:33

May 09 2018

tinygingergirl
11:33
Reposted fromfx00 fx00 viablubra blubra
tinygingergirl
11:30
0938 f2b5
Île-de-France, fot. Beth Kirby
Reposted fromfajnychnielubie fajnychnielubie

April 30 2018

tinygingergirl
13:25
5764 0ee0 500
Reposted from4777727772 4777727772 viabudas budas

April 27 2018

tinygingergirl
10:51
7883 1b77 500
Reposted frompatronus patronus viaRudeGirl RudeGirl

April 19 2018

tinygingergirl
10:17
7073 03e1 500
Reposted fromseaweed seaweed viaMyBlackWings MyBlackWings
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl