Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 19 2018

tinygingergirl
10:17
7073 03e1 500
Reposted fromseaweed seaweed viaMyBlackWings MyBlackWings

April 13 2018

tinygingergirl
07:44
3471 d87f 500
"My body is a cage.But my mind holds the key" 
Reposted fromnazarena nazarena viaverronique verronique

April 06 2018

tinygingergirl
11:03
tinygingergirl
11:02
0958 49a4
Reposted fromsavatage savatage viaNarcisse-Noir Narcisse-Noir

March 29 2018

tinygingergirl
12:31
0962 502e 500

March 27 2018

tinygingergirl
09:56

March 26 2018

tinygingergirl
13:29
6295 51a9 500
Reposted fromstroschek stroschek vianoelya noelya
tinygingergirl
13:14
tinygingergirl
13:14
tinygingergirl
12:50
2704 cc83 500
Reposted from4777727772 4777727772 viameadowlarks meadowlarks
tinygingergirl
12:47
3320 c4a9 500
tinygingergirl
12:34
Dzisiaj myśląc o niej, odnoszę wrażenie, jakby narastał w niej jakiś ledwo wyczuwalny lęk, że nieuchronnie zbliża się koniec. Nigdy mnie jednak nie spytała, co z nami będzie, jakby wiedziała, że nie ma na takie pytanie odpowiedzi, że przyszłości nikt nikomu nie może obiecać.
— Wiesław Myśliwski, Ostatnie rozdanie
tinygingergirl
12:15
4369 64cc 500
Reposted fromnyaako nyaako viablackandwhite blackandwhite

March 20 2018

tinygingergirl
13:13
6070 5e1c
Reposted fromcoconutmousse coconutmousse viaawaria awaria

March 19 2018

tinygingergirl
14:07
Powolnie umiera ten, kto nie podróżuje, ten, kto nie czyta, ten, kto nie słucha muzyki, ten, kto nie obserwuje.
Powoli umiera ten, kto niszczy swą miłość własną, ten kto znikąd nie chce przyjąć pomocy.
Powoli umiera ten, kto staje się niewolnikiem przyzwyczajenia, ten, kto odtwarza codziennie te same ścieżki, ten, kto nigdy nie zmienia punktów odniesienia, ten, kto nigdy nie zmienia koloru swojego ubioru, ten, kto nigdy nie porozmawia z nieznajomym.
Powoli umiera ten, kto unika pasji i wiru emocji, które przywracają oczom blask i serca naprawiają.
Powoli umiera ten, kto nie opuszcza swojego przylądka, gdy jest nieszczęśliwy w miłości lub pracy, ten, kto nie podejmuje ryzyka spełniania swoich marzeń, ten, kto choć raz w zyciu nie odłożył na bok racjonalności.
Więc od dzisiaj zacznij żyć! Nie pozwól sobie na powolne umieranie!
— Pablo Neruda
tinygingergirl
13:51
3479 5b6c
Reposted fromdrinkdrankdrunk drinkdrankdrunk viastrzepy strzepy
tinygingergirl
10:33
1547 b863
żwawo
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viaiamnotarobot iamnotarobot
tinygingergirl
10:30
10:08
1952 3e02

asloversdrown:

The Mirror ////andrei T A R K O V S K Y

March 14 2018

tinygingergirl
15:13
Największe przerażenie ogarnia cię wtedy, kiedy czujesz, że w twoim życiu zaczyna się coś dobrego. Przymykasz oczy i widzisz, jak wszystko idzie w błoto. Jak we wszystko wtrącają się podli i głupi; jak wszystko pomału umiera; jak wszystkiego trzeba będzie potem żałować. Kochasz i widzisz zdradę; czujesz, że zaczynasz kochać, i widzisz, jak ten człowiek od ciebie odchodzi. Wtedy dopiero można naprawdę zrozumieć czym jest strach.
— Marek Hłasko
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl